loader

Chị Kim Cúc hiệu quả hơn 80%

Chị Kim Cúc (Quận 10) bị tê bì -tay nặng, chị không thể lái xe, cầm nắm đồ dùng rất khó khăn.
Chỉ sau 10 lần điều trị, chị phục hồi 95%!

Giờ chị có thể lái xe, cử động cầm nắm và sinh hoạt bình thường!

Chị vô cùng phấn khởi với kết quả điều trị hiệu quả tốt và nhanh như thế!