loader

Huỳnh Thị Kim Liên

Sau 9 lần sử dụng dịch vụ, tôi thấy chân đã hết tê, nhức, sức khỏe phục hồi được 80%. Tôi rất cảm ơn các Bác sĩ và các bạn Chuyên viên!