loader

triệu chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng

5 triệu chứng thoát vị đĩa đệm ở thắt lưng đáng chú ý

Triệu chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng thường rất đa dạng, có lúc đau vừa phải ở lưng, mông, cũng có lúc cơn đau nặng hơn kèm các chứng tê mỏi, lan dọc xuống hai chân. Ở các trường hợp

Đọc thêm

Cảnh báo: 7 triệu chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng đáng chú ý

Các cơn đau thắt lưng thường rất đa dạng, có lúc đau vừa phải ở lưng, mông, cũng có lúc đau nặng hơn đi kèm các chứng tê mỏi, lan dọc xuống hai chân. Dưới đây là 5 triệu chứng thoát vị đĩa đệm

Đọc thêm