loader

đọc sách

Nhân viên phòng khám Tick Medical đọc và review sách “Người giàu có nhất thành Babylon”

Cuốn sách về cách làm giàu hiệu quả nhất của mọi thời đại Nhằm thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân, phòng khám Tick Medical vẫn luôn xây dựng văn hóa đọc sách cho nhân viên. Đến hẹn lại

Đọc thêm

Nhân viên phòng khám Tick Medical đọc và review sách “Người Dám Cho Đi”

Người dám cho đi Việc đọc sách vào mỗi thứ Sáu hàng tuần đã trở thành một văn hóa tốt đẹp của phòng khám Tick Medical. Và hôm nay, các bạn nhân viên phòng khám đã đọc và review quyển sách rất

Đọc thêm

Phòng khám Tick Medical xây dựng Văn Hóa Đọc Sách cho nhân viên

Nhằm giúp đội ngũ nhân viên phòng khám phát triển thói quen đọc, đồng thời có thêm kiến thức trong hoạt động sống và làm việc chúng tôi thiết lập thêm 1 giờ đọc sách vào sáng thứ 6 hàng

Đọc thêm