Đa số trẻ sơ sinh khi được sinh ra thì sẽ rụng rốn từ sau 7 đến 10 ngày và sau đó 15 ngày thì cuống rốn sẽ được liền lại hoàn toàn. Các chuyên gia hiện nay đều khuyến cáo là nên để hở và không nên băng kín lại nhưng với điều kiện…