loader

Cảm nhận khách hàng đã điều trị tại phòng khám xương khớp Tick Medical

Mỗi khách hàng đến phòng khám xương khớp Tick Medical đều là những người khỏe mạnh và hạnh phúc. Vì vậy chúng tôi sẽ làm tất cả để chăm sóc sức khoẻ Quý Khách.

Trong suốt thời gian hoạt động vừa qua, phòng khám xương khớp Tick Medical đã thăm khám và điều trị xương khớp cho hơn 18.000 khách hàng.

Trong đó có:

  • 98% cảm nhận giảm đau ngay lần đầu.
  • 80% tin tưởng đăng ký liệu trình.
  • 97% khỏi từ 75%-98%.

Xin mời bạn xem cảm nhận của khách hàng thật đã thăm khám và điều trị thành công tại Tick Medical:

 
https://www.youtube.com/watch?v=Rd-xIyw4dPE

https://www.youtube.com/watch?v=8S9_sF5qCrg&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=voifCTQ6-pM

https://www.youtube.com/watch?v=kr-T7G4ADi0

https://www.youtube.com/watch?v=4c0D9OFQuDg&t=6s